Uittrede van Prof J. van Turnhout

19 september 2008, om 15.00h in de aula van TU Delft

Prof.J van Turnhout nodigt uvan harte uit om bij zijn uittreerede aanwezig te zijn:

" De titel luidt: "Polymeren op maat - toen en nu". Het vindt zoals gebruikelijk plaats in de Aula, op 19 sept. a.s. en het begint stipt om 3 uur.

In mijn rede wil ik terugblikken op de ontwikkeling van nieuwe polymeren. Diverse oudleden van Tub hebben hiertoe interessante bijdragen geleverd, in de vorm van een scriptie, afstudeerproject of promotie. Niet alleen toen, ook nu willen we de polymeren op maat zien te maken. In de loop van de tijd zijn de functionele polymeren steeds meer op de voorgrond getreden. Een andere belangrijke trend is de manipulatie van de structuur op steeds kleinere schaal. Ik wil ondermeer stil staan bij een aantal verrassende aspecten in deze evolutie.

Het zou erg leuk zijn een aantal oudleden bij deze gelegenheid terug te zien. Dit geldt zeker ook voor de afstudeers/sters en promovendi.

mvg. Jan van Turnhout"