Na het spetterende lab cooling down feest gaat er in stilte nog een icoon uit de Materiaalkundige historie tegen de vlakte. Wie het aantal studenten materiaalkunde volgt, heeft aan zien komen dat de studievereniging knarsend tot stilstand komt. Een bestuur is niet meer te vormen, ondanks doortastende pogingen van het laatste bestuur, en het doel van activiteiten lijkt ook erg beperkt met het huidige leden aantal.

Op een terras onder de Nieuwe Kerk is een aantal oud leden voorgelicht door de laatste Tub-bestuurders over de plannen de vereniging op te heffen en de studenten materiaalkunde voortaan in een dispuut van werktuigbouw te verenigen. De aanwezige oud-leden is gevraagd mee te denken over een goede manier voor de opheffing en een bestuur te vormen voor "iets voor de oud leden". Het duurde natuurlijk even voordat alle aanwezigen overtuigd waren dat een opheffing werkelijk definitief moest zijn. In alle werkelijkheid is er geen opleving te verwachten van de studie of master materiaalkunde. Het draaiend houden of zelfs slapend houden van de vereniging lijkt hierdoor een onnodige kwelling.

De aanwezige vijf oud-leden hebben de taak aanvaard en inmiddels is gebrainstormd over wat ideaal, wenselijk en uiteindelijk mogelijk is. Het idee is dat we een stichting met de naam "Het Gezelschap Tubalkaïn" laten zorgdragen voor het verstandig onderhouden van de gegevens van oud-leden, de historie van Tub en het "batig saldo". Om met het laatste te beginnen moet een aanvraag van studenten voor bijvoorbeeld ondersteuning van een excursie, die een materiaalkundig karakter heeft, gewoon kunnen worden ondersteund. De invulling voor de alumni is nog onderwerp van gesprek, we willen in ieder geval voorkomen dat het een te beperkt karakter krijgt; een maandelijkse borrel lijkt niet echt geschikt gezien de geografische spreiding van de ex-Tub leden. We hebben al diverse ideeën, maar een frisse aanvulling hierop is altijd welkom.

Annemarie, Ben, Mario, Wouter en Rogier